ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਮਾਈਗਵ ਆਰਕਾਈਵ ਸਾਈਟਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। …

8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਚਕਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ...

5years.mygov.in - ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ...

48months.mygov.in - ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ...

NewIndia.in - 2022 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ "ਸੰਕਲਪ" ਨੂੰ "ਸਿੱਧੀ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ...

GoTranslate - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ...

ਡਿਜੀਧਨ - ਗੋ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਗੋ ਡਿਜੀਟਲ

ਸਰਵੇ - ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

Three Years of Government - साथ है विश्वास है हो रहा विकास है

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ