ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਮਾਈਗਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ

ਮਾਈਗਵ

ਮਾਈਗਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈੱਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 8 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਗਵ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ https://www.mygov.in

ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਲੜੀ ਨੰ. ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਲੇਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
1 2nd May, 2024 ਮਾਈਗਵ ਮਾਈਗਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ Social Media Manager - Malayalam (PDF - 355 KB) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 15th June, 2024
2 22nd December, 2023 ਮਾਈਗਵ ਮਾਈਗਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ Social Media - Assamese (PDF - 354 KB) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 15th June, 2024
3 22nd December, 2023 ਮਾਈਗਵ ਮਾਈਗਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ Social Media - Telugu (PDF - 353 KB) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 15th June, 2024

ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ - NeGD / DIC


ਲੜੀ ਨੰ. ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਲੇਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
No current openings