ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ

ਬੈਨਰ

WORLD ORAL HEALTH DAY – 20th March

ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਤਾ,ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੀਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ "ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ" ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ edantseva.gov.in

ACTIVITIES

Meme making contest for world oral health day

Meme

Meme making contest for
world oral health day

Slogan writing competition

slogan

Slogan writing competition for world oral health day-Fir muskarayege India

Short film contest for world oral health day-Fir muskarayege India

short film

Short film contest for world oral health day-Fir muskarayege India

Poster making contest for world oral health day-Fir muskarayege India

Poster

Poster making contest for world oral health day-Fir muskarayege India

Inviting Short Videos on the Theme- I am Proud of my Oro-Dental Health

Short Video

Inviting Short Videos on the Theme- I am Proud of my Oro-Dental Health

Share Catchy Slogans on the Theme- I am Proud of my Oro-Dental Health

Slogans

Share Catchy Slogans on the Theme- I am Proud of my Oro-Dental Health

Share Memes on the Theme- My Oro-Dental Health in My Hands

Memes

Share Memes on the Theme- My Oro-Dental Health in My Hands

Design Creative Posters on the Theme- My Oro-Dental Health in My Hands

Posters

Design Creative Posters on the Theme- My Oro-Dental Health in My Hands

ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਕੁਇਜ਼ 2023

ਕੁਇਜ਼

ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ
Quiz 2023

ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੰਗਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

Jingle

Jingle Competition for
ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ

ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ

Poem

Poem Writing Competition on
ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Meme Contest

Meme

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao-
Meme Contest

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Poster Making Contest

Poster

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Poster Making Contest

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Short Film Contest

Short Film

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Short Film Contest

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Slogan Writing Contest

Slogan

Khulkar Jieo Khulkar Muskurao- Slogan Writing Contest

Doodle Design Contest on Oral Health

Doodle

Doodle Design Contest on
ਮੌਖਿਕ ਸਿਹਤ