ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

AC ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੇਸ ਕੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਵੇ

AC ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੇਸ ਕੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਵੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:
Jan 15, 2024
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:
Jun 30, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਏਫ਼ੀਸ਼ੈਂਸੀ (BEE) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoP) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BEE, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।